Peter van Corler

Vice-fractievoorzitter

“In de gemeenteraad wil ik de komende jaren aan de slag met zorg, jeugdzorg en werk en inkomen. Nu deze taken bij de gemeente komen te liggen, moeten we er als politiek bovenop zitten om te zorgen dat niemand door deze decentralisaties in de knel komt.”

Peter (49) kwam 15 jaar geleden, samen met zijn vriendin, in het mooie Oog in Al wonen. Met hun zoon van 14 wonen ze met veel plezier in de wijk. Peter is een muziekliefhebber en in zijn huis klinkt vaak muziek.

Peter is sinds 2006 raadslid en was daarvoor actief als fractiemedewerker. Hij voelt zich thuis in de politiek en weet raad met veel verschillende onderwerpen.

De afgelopen jaren had Peter als raadslid kwesties over verkeer en luchtkwaliteit onder zijn hoede. Hij levert een bijdrage aan een noodzakelijke omslag in de stad: meer aandacht voor fietsers en openbaar vervoer om te voorkomen dat de stad vastloopt, de luchtkwaliteit verslechtert en de leefbaarheid afneemt.

Door zijn opleiding als jeugdwelzijnswerker weet hij vanuit de praktijk wat jeugdwerk vraagt en eist.