Pepijn Zwanenberg

Raadslid. Wonen, stedelijke ontwikkeling en erfgoed

“In de gemeenteraad wil ik me de komende jaren hard maken voor meer sociale huurwoningen, betaalbaarheid van middeldure huur en het ondersteunen van bijzondere (tijdelijke) initiatieven voor gebouwen en braakliggende terreinen.”

De kleurrijke Pepijn (48) woont samen met zijn vriend en dochter in Lombok op een oud vrachtschip, de Sputnik. En ze wonen er niet alleen: twee katten en twee kippen zijn hun huis- en tuingenoten. Naast zijn raadswerk is Pepijn freelance DJ op onder andere de Zwarte Cross en organiseert hij het queerfeest Cruise Control.
Het ervaren en bevlogen raadslid houdt van het politieke debat en gaat het debat aan met een mix van een gezonde dosis humor en veel inhoud. Pepijn komt vaak met verrassende initiatieven en heeft een groot netwerk in Utrecht.
Hij heeft de afgelopen jaren heel wat bereikt: hij maakte zich sterk voor renovatie in plaats van sloop van sociale huurwoningen en het behoud van bijzondere gebouwen zoals de Lubro broodfabriek bij Zijdebalen en de radiozendcentrale in Vogelenbuurt. Daarnaast kreeg Utrecht, op zijn initiatief, het eerste permanente Regenboogzebrapad ter wereld en werden de historische perronkappen hergebruikt op het Berlijnplein.