Lot van Hooijdonk

Lot van Hooijdonk

Wethouder

“De fiets is de mooiste uitvinding ooit”

Lot van Hooijdonk is wethouder Verkeer & Mobiliteit, Duurzaamheid en Milieu voor de gemeente Utrecht. Aan het eind van haar termijn van vier jaar wil ze het gehalte aan ‘rood asfalt’ in de stad een stuk hoger hebben liggen.

Als lid van GroenLinks is zij betrokken geweest bij de samenstelling van verkiezingsprogramma’s op lokaal, landelijk en Europees niveau. Zij heeft in verschillende functies gewerkt op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De afgelopen jaren was zij adjunct-directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht.  Lot van Hooijdonk heeft meerdere publicaties op haar naam over duurzame bereikbaarheid.