15. Sophie Schers

Vrouw, 35 jaar, Voordorp
Beleidsmedewerker bij Stichting Transgender Netwerk Nederland

diversiteit, lhbt, maatschappelijke verandering

Advies kandidatencommissie
Sophie staat voor verandering. Verandering die ze ook wil verwezenlijken voor anderen. Als boegbeeld van de transgenderbeweging treedt ze buiten de gebaande paden. Als een zelfbewuste feministe en vooruitstrevende denker zet ze zich onder meer in voor emancipatie en tegen discriminatie. Wij zien in Sophie een toegewijde kandidaat die maatschappelijke thema’s op de agenda weet te krijgen.

Persoonlijke toelichting
Utrecht is zoveel meer dan een Domtoren, Oude Gracht, een Kromme Rijn of Maximapark. Het zijn de Utrechters die Utrecht maken tot wat het is. En daarmee bedoel ik: álle Utrechters. Of ze nou Linda of Fatima heten, en of ze nou met een man of een vrouw samenwonen. Ik ben Sophie Schers, 35 jaar, en ik sta voor een Utrecht dat er voor álle Utrechters is.

De wereld om ons heen verandert sneller dan we willen: zie het klimaat, en allerlei politieke taferelen op wereldtoneel. Tegelijkertijd verandert onze omgeving ook niet snel genoeg, als het gaat om kwesties als discriminatie, seksisme en racisme. Verandering pakt niet vanzelf goed uit voor iedereen, zeker niet voor mensen die in onze stad de uitzondering zijn. Ik wil niet lijdzaam afwachten tot het vanzelf goed komt. We moeten verandering actief naar onze hand zetten.

Geen enkele Utrechter hoort etnisch geprofileerd te worden. Je seksualiteit, genderidentiteit of een beroep als sekswerker horen niet op schaamte en afwijzing te rekenen. En zeker hoort geen inwoner van Utrecht zich in te hoeven vechten omdat men vrouw is of een Arabische naam draagt. Daar sta ik voor.

Utrechters maken Utrecht. En zo divers en eigenzinnig als Utrechters zijn, één ding hebben we gemeen: we wonen samen in deze mooie stad. De komende vier jaar wil ik werk maken van een Utrecht dat zich niet laat verdelen, maar waarin we samen de stad delen.

Website van Sophie