Introductieacademie

Ben je nieuw bij GroenLinks? Benieuwd wat er allemaal gebeurt in Utrecht en wat jij kan bijdragen aan onze beweging?
Maandag 15 mei 2017 begint ‘Wegwijs in GroenLinks’, een vierdelige introductiecursus van GroenLinks Utrecht-Stad.

DEZE CURSUS ZIT VOL! NA DE ZOMER VOLGT EEN NIEUWE SERIE.

Kom kennismaken met de ideeën, structuren en personen van GroenLinks. In vier avonden presenteren we de waarden en ideeën van GroenLinks, laten de organisatie zien en hoe de politiek werkt.  Ook krijg je de kans prominente partijgenoten persoonlijk te ontmoeten en een plek te vinden om zelf actief te worden.

De cursus is samengesteld voor nieuwe leden, maar ook voor leden die (nog) niet actief zijn, maar dat wel willen worden.

De Introductiecursus van mei/juni 2017 zit inmiddels vol. Kort na de zomer volgt een nieuwe cyclus. Heb je je aangemeld voor de cursus van mei juni, maar kon je niet meer geplaatst worden, dan krijg je automatisch bericht over de nieuwe cyclus na de zomer.

Programma ‘Wegwijs in GroenLinks’ 2017

15 mei: Introductie – de waarden van GroenLinks
Om elkaar  te leren kennen gaan we het hebben over onze waarden en over de waarden die ons binden aan GroenLinks. Ook de manier waarop waarden en normen functioneren in de politiek komt aan bod. Daarnaast komt de vraag aan de orde of GroenLinks een beweging of een (politieke) partij is. We sluiten de avond af met aandacht voor de politieke actualiteit.

29 mei: De organisatie van GroenLinks
GroenLinks speelt als een politieke partij een rol op alle  politieke niveaus in Nederland. We bekijken die bestuurlijke oriëntatie en de organisatie van GroenLinks met een gastspreker uit de organisatie van GroenLinks. Ook nu sluiten we af met een uitstapje naar de politieke actualiteit.

12 juni: Politiek in actie, actie in de politiek – casestudy
Tal van plaatselijke situaties en problemen vragen om betrokkenheid van een politieke partij. Diverse rollen zijn daarbij te vervullen. Deze avond verkennen we een lokale casus aan de hand van die verschillende rollen. We krijgen daarbij ondersteuning van partijgenoten die daarin nu werkzaam zijn. De politieke actualiteit zal zeker niet ver weg zijn.

26 juni: Je plaats vinden in GroenLinks
Een plek vinden in de politiek kan op verschillende manieren en niveaus, voor mensen met verschillende competenties, kennis en interesse. Onze gastspreker(s) zullen deze avond iets daarvan laten zien. Daarnaast bieden we je een handreiking om te kijken waar jouw ambitie, talenten, kennis en ervaring het beste tot hun recht kunnen komen. Met onder andere afdelingsvoorzitter Ester Kersten maken we dat concreet voor onze afdeling.

Praktisch

Voor alle dagen geldt: zaal open 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
Voor vragen kan je ook contact opnemen met Tjark Reininga (030 267 6273).
Inschrijven met een email aan academieglu@gmail.com.

Voor de organisatie en uitvoering van deze cursus vragen we een eenmalige bijdrage van € 25,00.

>Lees een korte impressie van de Introductiecurus nieuwe leden die gegeven werd in het najaar van 2015.