Introductieacademie

Introductiecursus van GroenLinks Utrecht-Stad, voor nieuwe partijleden en leden die (weer) actief willen worden. Vier avonden over waar GroenLinks voor staat en hoe het werkt, worden afgesloten met mogelijkheden om zelf mee te doen in GroenLinks. Doe mee en meld je aan: academieglu@gmail.com.

Eerste avond (30 okt): Introductie – de waarden van GroenLinks

Om elkaar  te leren kennen gaan we het hebben over onze waarden en over de waarden die ons binden aan GroenLinks. Wat zien we als de kernwaarden van GroenLinks? Ook de manier waarop waarden en normen functioneren in de politiek komt aan bod. Daarnaast komt de vraag aan de orde of GroenLinks een beweging of een (politieke) partij is. We sluiten de avond af met aandacht voor de politieke actualiteit.

Tweede avond (13 nov): De organisatie van GroenLinks

GroenLinks speelt als een politieke partij een rol op alle politieke niveaus in Nederland. We bekijken die bestuurlijke oriëntatie en de organisatie met een gastspreker uit de organisatie van GroenLinks. Ook nu sluiten we af met een uitstapje naar de politieke actualiteit.

Derde avond (27 nov): Politiek in actie, actie in de politiek – casestudy

Tal van plaatselijke situaties en problemen vragen om betrokkenheid van een politieke partij. Diverse rollen zijn daarbij te vervullen. Deze avond verkennen we een lokale casus aan de hand van die verschillende rollen. We krijgen daarbij ondersteuning van partijgenoten die daarin nu werkzaam zijn. Het gaat er daarbij niet om de casus inhoudelijk uit te diepen, maar om de verschillende rollen waarin bewuste burgers (en partijleden) bij politieke en maatschappelijke processen betrokken kunnen zijn. We vragen de deelnemers zich met onze gasten te verplaatsen in de rol van gemeenteraadslid, wethouder en afdelingsbestuur, en in die van belanghebbenden. De politieke actualiteit zal zeker niet ver weg zijn.

Vierde avond (11 dec): Je plaats vinden in GroenLinks.

Een plek vinden in GroenLinks, een politieke organisatie, kan op verschillende manieren en niveaus, voor mensen met verschillende competenties, kennis en interesse. Vanavond bieden we je een handreiking om te kijken waar jouw ambitie, talenten, kennis en ervaring het beste tot hun recht kunnen komen. Onze gastspreker(s) zal/zullen deze avond iets daarvan laten zien. Met onder andere afdelingsvoorzitter Ester Kersten maken we dat concreet voor onze afdeling.

Meet & Greet

Voor belangstellenden proberen we een aantal ontmoetingen te organiseren met actieve en min of meer prominente leden van GroenLinks. In kleine groepjes wordt gesproken over hun ervaringen en weg in GroenLinks, en vaak ook over andere aspecten van hun werk en rol in de partij.

Informatie, kosten en aanmelding

De avonden beginnen om 20:00 uur (zaal open 19:30). Locatie nog te bepalen.
Voor vragen en meer informatie kun je ook contact opnemen met Tjark Reininga (030 267 6273).
Voor de organisatie en uitvoering van deze cursus vragen we een eenmalige bijdrage van € 25,00.

Je kunt je aanmelden met een emailtje aan academieglu@gmail.com.