Wil jij amendementen indienen op het concept-verkiezingsprogramma?

De programmacommissie schrijft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier meer over de programmacommissie en de planning rondom de amendementen en het vaststellen van het definitieve programma.

Wil je meehelpen met de campagne?

In het najaar willen we zoveel mogelijk mensen spreken om informatie op te halen. Wat speelt er in de wijken? Wat vinden mensen belangrijk? We gaan in september beginnen met huis-aan-huizen en met leuke acties om met bewoners in gesprek te gaan. Daarnaast moeten we van alles organiseren om na de campagneaftrap een zo sterk en inclusief mogelijke campagne neer te zetten. Help je mee? Kijk dan op deze pagina wat je allemaal kunt doen.