Kan burgerschapsonderwijs een brug slaan tussen tegenover elkaar staande wereldbeelden?

De laatste jaren is er veel aandacht voor burgerschapsonderwijs. In de huidige tijd heerst er, in het bijzonder bij jongeren, onzekerheid over de toekomst en zijn mensen in toenemende mate geneigd zich terug te trekken in hun eigen “bubbel”. Er zijn bovendien zorgen vanuit de Onderwijsinspectie over de staat van het burgerschapsonderwijs. Als Utrecht Mensenrechtenstad moeten we hier het gesprek over aangaan. Een hoopvolle toekomst kan gezocht worden in een vorm van burgerschap die uitgaat van inclusie en medemenselijkheid. Hoe deze vorm van burgerschapsonderwijs eruit kan zien bespreken we met Bjorn Wansink, Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.

Kargadoor, Oudegracht 36

Inloop vanaf 19.30 uur
Start gesprek om 20.00 uur
Borrel vanaf 21.00 uur

Ook op YouTube live en later te volgen.

Gratis toegang, alle geïnteresseerden zijn welkom.

Wil je naast de website, nieuwsbrief en sociale mediakanalen van GroenLinksUtrecht op de hoogte gehouden worden van de eerstvolgende PolCa via WhatsApp? Dan kan je je nu ook aanmelden voor de Polca Nieuwsgroep GL030.