Politiek Café - Werk en Inkomen

De Participatiewet, werk voor iedereen?

Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan was het hele nieuws ineens een stuk positiever" (vrij naar Kinderen voor kinderen)

Afgelopen herfst is de participatiewet ge-evalueerd. Iedereen heeft zijn eigen conclusies kunnen trekken, duidelijk is dat de participatiewet geen doorslaand succes is. Naast dat je kan twisten over de werking van de participatiewet, kan je op landelijk niveau ook politieke vragen stellen over de participatiewet an sich: is de rol van de overheid niet om bestaanszekerheid te geven, en geen participatiezekerheid, of zo je wil werkzekerheid.

Maar in Utrecht hebben we die keuze niet. We zitten vast aan landelijke kaders en vooral de participatiewet. Toch kunnen we nadenken hoe dit op de beste manier kan.  Als GroenLinks hebben we daar een aantal belangrijke uitgangspunten op:  We kijken wat nodig is, werken uit vertrouwen en hebben persoonlijke aandacht . De praktijk is weersbarstiger. Daarom in dit politiek cafe: Hoe ga je om met de dilemma's? en hoe zou jij het doen?

Na een korte introductie met een expert, Jorrit Boxum, uit eigen Utrechtse gelederen over de participatie wet, gaan we uiteen in subgroepen en geven denken we na over hoe de dienst Werk & Inkomen eruit zou zien, als deze een echt GL gezicht zou hebben. Met al jullie input kan de fractie scherper debatteren, en de basis leggen voor ons verkiezingsprogramma in 2022!

Locatie

Café Averechts
Lijsterstraat 49
3514 TB Utrecht
Nederland