Politiek Café - Utrecht als slimme stad

Over de voordelen van het gebruik van big data voor het creëren van een slimmere en efficiëntere stad is de laatste tijd veel geschreven. Zo zou de slimme stad milieuvriendelijk, veilig en burgervriendelijk zijn. Maar nadelen worden ook zeker gesignaleerd. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy van de bewoners? En hoe doeltreffend kunnen big data nu echt geanalyseerd worden?

Woensdagavond 18 september is het weer tijd voor het Politieke Café! Tijdens deze editie van het Politieke Café zullen wij ons verdiepen in de toekomst van de slimme stad. Over de voordelen van het gebruik van big data voor het creëren van een slimmere en efficiëntere stad is de laatste tijd veel geschreven. Zo zou de slimme stad milieuvriendelijk, veilig en burgervriendelijk zijn. Maar nadelen worden ook zeker gesignaleerd. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy van de bewoners? En hoe doeltreffend kunnen big data nu echt geanalyseerd worden? Op 18 september duiken wij diep in dit thema. Hierbij stellen wij de volgende vragen centraal: Wat zijn de mogelijke voordelen en nadelen van de slimme stad? In hoeverre is het opzetten van een slimme stad haalbaar in de nabije toekomst en wat is daar allemaal voor nodig? Hoe zal de slimme stad merkbaar zijn in het dagelijks leven van de stadsbewoner? En hoe zou de stad Utrecht eruit zien als slimme stad? Wij gaan hierover onder andere in gesprek met Albert Meijer. Hij is hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht en waarschuwde in zijn oratie voor het risico van utopische verwachtingen bij de slimme stad.

Ook Richard Wouters van wetenschappelijk bureau de Helling zal spreken. Wouters heeft het 'Handvest voor de slimme stad' opgesteld, dat lokale politici en betrokken burgers helpt om een geïnformeerd oordeel te vellen over technologische vernieuwingen. Hij zal onder andere ingaan op de privacyvraagstukken die centraal staan binnen het thema van de avond. 

 

Locatie

Café Averechts
Lijsterstraat 49
3514 TB Utrecht
Nederland