Politiek Café - Groen en stadsnatuur

Hoe kunnen we onze stad groener én socialer maken? Voor en door bewoners? En wat kan de gemeente doen ter ondersteuning, zodat mooie initiatieven niet alleen van de grond komen maar daadwerkelijk blijven bestaan? Deze vragen stelde de Werkgroep Groen & Stadsnatuur zich naar aanleiding van het Initiatievenfonds: een fonds dat de gemeente heeft opgezet om bewonersinitiatieven op een laagdrempelige manier te ondersteunen.

Utrecht kent inspirerende voorbeelden van bewonersinitiatieven om de stad groener te maken. Stadsnatuur is een mooie manier om bij te dragen aan sociale cohesie en maakt de stad tegelijkertijd beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering zoals hitte en wateroverlast. Ook verhoogt een groene omgeving de waarde van naastgelegen woningen, creëert het groene ommetjes en vergroot het de kansen voor biodiversiteit – waarover zojuist een voorstel is overgenomen door het college.

De Werkgroep Groen & Stadsnatuur ziet dat er genoeg potentie is voor groene initiatieven, maar dat de drempel om hiervoor financiële ondersteuning te krijgen soms hoog is. De bekendheid van zowel het Initiatievenfonds zelf als de reeds gerealiseerde bewonersinitiatieven is beperkt. We waren benieuwd waar in de stad al groene bewonersinitiatieven lopen, en misschien nog wel benieuwder waarom het nog niet altijd en overal succesvol loopt. Twee studenten van de Universiteit Utrecht, Madelief Ritt en Elke Burghoorn, doken er bovenop. En wat blijkt?

  • Utrecht heeft een stel prachtige groene initiatieven voor en door betrokken bewoners
  • Er wordt volop groente verbouwd in onze stad!
  • De initiatieven zijn wel scheef verdeeld: in Overvecht bijvoorbeeld worden de helft minder aanvragen gedaan en/of gehonoreerd dan in Wittevrouwen en de Binnenstad (in 2018)
  • Zij die de weg binnen de gemeente goed weten te vinden, bijv. via de juiste contacten, vragen met meer gemak subsidie aan
  • Wijkinitiatieven hebben moeite met het vinden van structurele financiële steun (mede omdat het initiatievenfonds maximaal 3 jaar geld kan geven). Hierdoor verdwijnen sommige mooie initiatieven en moeten andere erg hun best doen om met hun hoofd boven water te blijven – dit is ieder jaar weer een flinke uitdaging voor de initiatiefnemers die dit op vrijwillige basis bolwerken
  • Het onderhouden van groene initiatieven vergt veel tijd en een sterke motivatie van burgers.
     

Op woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur organiseert de Werkgroep Groen & Stadsnatuur een Politiek Café over dit onderwerp. We maken kennis met een Utrechts initiatief en gaan in gesprek met experts op het gebied van groene bewonersinitiatieven. Iedereen is welkom! 

Wil je mee denken over Utrechts groen? Kom een keer kijken of de werkgroep Groen en Stadsnatuur wat voor je is.

Locatie

Café Averechts
Lijsterstraat 49
3514 TB Utrecht
Nederland