LAB030: Van wie is de stad?

Utrecht groeit. Tussen nu en 2040 komen er ongeveer 90.000 mensen bij. Dat zijn meer mensen dan er nu wonen in de wijken Oost, Binnenstad en West. De vraag is: hoe moet die uitgebreide stad eruit zien en wie bepaalt dat? Is dat de minister of de gemeenteraad? Of zijn het de bewoners, corporaties of projectontwikkelaars? Hoe zorgen we ervoor dat die uitgebreide stad groen, betaalbaar en sociaal is?

Daarover organiseren wij een reeks bijeenkomsten, waar iedereen die zich betrokken voelt bij de stad van harte welkom is. Bewoners, initiatiefnemers op de woningmarkt, wethouders, lokale politici van verschillende partijen, ambtenaren ontmoeten elkaar hier en doen inspiratie op voor hun eigen rol in het maken van de stad.

De eerste avond is op dinsdag 11 december en daar staan we stil bij de volgende vragen:

Welke krachten werken er op de stad in? Hoe ontwikkelt de stad zich? Hoe maak je de stad met zijn allen en wie bepaalt eigenlijk welke kant de stad op gaat? Cody Hochstenbach maakt een begin met deze vragen. Hij is postdoctoraal onderzoeker stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op gentrificatie, ongelijkheid en woonbeleid. In zijn proefschrift “Inequality in the gentrifying European city” onderzocht hij gentrificatieprocessen in Amsterdam en Rotterdam.

Kees Verschoor, Strateeg Ruimte en economie bij Gemeente Utrecht, brengt ons een update over  de ontwikkelingen in de woningmarkt van Utrecht. Waarin verschilt Utrecht van Amsterdam en wat kunnen we de komende jaren verwachten in onze stad.

Daarna geven we het woord aan ruimtemakers Marit Overbeek en Arjan Biemans. Zij laten ons delen in hun ervaringen van stadmaken, aan de hand van een project.

Kortom: welke richting gaat de stad op en hoe geven we haar vorm? Wie mag er aan de knoppen ?

Wouter de Heus (columnist AD Utrechts Nieuwsblad) verzorgt een column. Tom Strik, Utrechtse spokenword artiest, komt optreden met een speciaal geschreven nummer over de Utrechtse woningmarkt.

In groepen gaan we vervolgens zelf een antwoord formuleren op de vragen die deze avond opgeroepen heeft. We verzamelen deze antwoorden en geven ze mee aan wethouder Kees Diepenveen en Tweede Kamerlid Paul Smeulders. Ook delen zij met ons welke inzichten ze meenemen naar het stadhuis en Den Haag.

Je bent van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn. Om te horen wat er speelt, om je zorgen te delen en vooral actief mee te denken over oplossingen. Meld je aan op www.LAB030.nl! De toekomst van de stad is te belangrijk om alleen aan het stadskantoor en politici over te laten.

Na afloop is er een netwerkborrel.

Deze avond wordt georganiseerd en mogelijk gemaakt door GroenLinks Utrecht.

Locatie

Everhardt Meijsterlaan 1B
3533 CK Utrecht
Nederland